ISTEN FIAINAK GYÜLEKEZETE KERESZTÉNY TANÍTVÁNYOK KÖZÖSSÉGE KECSKEMÉT

Újjászületés

Ján.ev. 3.3,5-7 „Bizony, bizony mondom néked: ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát … Ha valaki nem születik víztől és Szellemtől, nem mehet be az Isten országába. Ami testtől született, test az; és ami Szellemtől született, szellem az. Ne csodáld, hogy azt mondám néked: Szükség néktek újonnan születnetek.”

Ján.ev. 1.12-13
„Valakik pedig befogadták őt, hatalmat adott azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az Ő nevében hisznek; Akik nem vérből, sem a testnek akaratából, sem férfiúnak indulatából, hanem Istentől születtek.”

Az ember szellemi lény, fizikai testben él itt a földön, és van egy gondolati, érzelmi (lelki) világa. A szellemünk az igazi valónk, Jézus tanította Nikodémusnak, egy nagyon vallásos embernek, hogyan léphet be Isten királyságába, hogyan válhat a mennyország állampolgárává. Ehhez újjá kell születni a szellemében. Az újjászületés a szellemünkben történik, amikor befogadjuk Jézus Krisztust, az Ő szellemét, és a két szellem egyesül. (I.Kor. 6.17: Aki az Úrral egyesül, egy szellem Ővele.) Az újjászületéssel visszakerülünk Isten családjába, ismét Isten gyermekei leszünk. A keresztény szó annyit jelent, krisztusi, vagyis Krisztus élete van benne.

Ján.ev. 3.16
„Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az Ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.”

Róm.10.9
„Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta Őt a halálból, üdvözülsz (örök életet nyersz).”

Isten nagyon könnyűvé tette az újjászületés folyamatát. Csak hinni kell Jézusban, a feltámadásában, be kell fogadni hitben a szívünkbe, és megvallást kell erről tennünk Isten előtt. Amennyiben szeretnél újjászületni, vagyis visszakerülni Isten családjába, ezt a megvallást tedd meg Istennek, hangosan mondd az alábbiakat:

Hiszem, hogy Jézus Istennek Fia.
Hiszem, hogy meghalt az én bűneim miatt.
Hiszem, hogy feltámadt a halálból az én megigazulásomért.
Kérlek Jézus, legyél az életem Ura, Megváltója, Gyógyítója és Szabadítója.
Költözz a szívembe, és vegyél ott hatalmat.
Jézus hiszek Benned, és hittel megvallom:
Te vagy az életem Ura, Megváltója, Gyógyítója és Szabadítója
Köszönöm Jézus az örök életem.
Ámen

Ima a Szent Szellem keresztségért

Mennyei Atyám, én a Te gyermeked vagyok, mert hiszem a szívemben, hogy Jézus feltámadt a halálból, és én vallást tettem Jézus Krisztusról,mint életem Uráról és Megváltójáról.

Jézus azt tanította, hogy a mennyei Atya örömmel adja a Szent Szellemet mindazoknak, akik kérik Tõle. Ezért Jézus nevében kérem most Tõled, tölts be, keresztelj meg a Szent Szellemeddel. (Luk. 11,13.)

Köszönöm, hogy minden imámat meghallgatod és megválaszolod. Ezért most hittel megvallást teszek arról, hogy Szent Szellemmel beteljesedett keresztény lettem. Ennek jeleként nyelveken fogok szólni, ahogy a Szent Szellem adja a kiejtést, Jézus nevében. (Ján. 14,13.)

Köszönöm Neked mennyei Atyám, hogy a Szent Szellem örökre bennem lakik és velem marad. Atyám, köszönöm a mennyei erõt, amellyel betöltöttél, felruháztál. (Luk. 24,49.)

Köszönöm az Igazság Szellemét, a Vigasztalót, aki elvezet minden igazságra. (Ján. 16,13.) Ámen.
IstenFiai.hu | Oldaltérkép