ISTEN FIAINAK GYÜLEKEZETE KERESZTÉNY TANÍTVÁNYOK KÖZÖSSÉGE KECSKEMÉT

Küldetésünk

Nem új egyházat akarunk építeni saját törvényekkel, alapelvekkel, nem belterjes gyülekezetesdit szeretnénk játszani saját szabályokkal, nem új keresztény vallást alapítottunk.
Isten országát szeretnénk építeni, Isten királyságának előretolt helyőrsége kívánunk lenni.

Gyülekezet célja:

Meghallgathatja a 2011.03.14-i pásztorkonferencián elhangzottakat:Legfőbb feladatunknak az elveszettek újjászületésre vezetését tarjuk.

Folyamatosan szabadtéri alkalmakat szervezünk, ahol az igehirdetést Isten jelekkel és csodákkal erősíti meg. A természetfeletti gyógyulások, szabadulások nagy száma miatt gyógyító szolgálatnak is neveznek bennünket. Külön gyógyító alkalmakat (u.n. gyógyító iskolát) is indítottunk, ahol a szent gyógyulás alapelveit tanítjuk, segítjük a hitbeli növekedést, és imádkozunk a betegek teljes felépüléséért is.

További fontos célul tűztük ki, hogy minden hívő társunk szellemében felnövekedve megismerhesse és megélhesse azt a magasabb szintű életet, amit Jézus, a Krisztus biztosít nekünk, vagyis szegénység, betegségek, küzdelmek és keserűség nélküli áldott isteni minőségű életet. Ezáltal mindenki megszabadulva saját problémáitól, be tud lépni Isten megbízásába, a nagy küldetésbe, az elveszettek megmentéséért való munkálkodásba.

Helyi gyülekezetünket keresztény kiképzőközpontnak is nevezzük, ahol megismerjük, mi az igazi kereszténység - nem vallás, hanem egy küldetés, amit Isten fiaiként kell befutnunk földi életünk során. Mindenkinek meg kell tudnia, mi az elhívása, Isten milyen feladatot bízott rá, mielőtt még megszületett volna. Ehhez képességeket, tehetségeket és természetfeletti szellemi erőket kaptunk, amik szükségesek a megbízatásunk teljesítéséhez. Ezekben gyakoroljuk magunkat.

Mindezen túl tanuljuk, és gyakoroljuk az isteni fajta szeretetet, amely a teljes győzelmet adja életünk minden problémája felett.
IstenFiai.hu | Oldaltérkép