ISTEN FIAINAK GYÜLEKEZETE KERESZTÉNY TANÍTVÁNYOK KÖZÖSSÉGE KECSKEMÉT

Az isteni gyógyítás alapelvei

Nem vagyunk a teljes tudás birtokában, nem ismerjük Isten minden gyógyító útját és módszerét, de amiről már kijelentést kaptunk, azt szeretnénk megosztani, illetve működtetni az életünkben.

- Honnét erednek a betegségek?
Isten jelenlegi világunkat tökéletesre alkotta. (1.Móz.1.31: És látá Isten, hogy minden, amit teremtett, ímé, igen jó.) Isten élete, életet adó ereje folyamatosan áradt szét a világba és ebben a tökéletességben tartotta azt.
Az embert is saját képére teremtette, s mivel Isten maga is tökéletes, nincs benne betegség vagy romlás, az ember is teljes mértékig hasonló volt Őhozzá, vagyis egészséges, sőt meg sem tudott betegedni.
Sajnos a sátán kígyó képében megjelenvén becsapta és rávette az embert, hogy szakítson Istennel - inkább legyen önmaga istene. Amikor ez bekövetkezett, megszakadt Isten életet adó erejének áradása, sátán, a pusztító hatalma alá került az ember, és megjelent az életében a romlás, betegség és a halál. Átkozottá vált, sőt, nemcsak ő, hanem az egész föld is, az ő lakóhelye. (1.Móz.3.17)
Tehát a betegség abból ered, hogy az ember elkülönült Istentől, az Ő életet adó erejétől.

- A gyógyítás két szintje
A szellemi halál (Isten nélküli élet) állapotába került ember fizikai és lelki szinten is romlásnak indult. Isten és az orvostudomány is ennek javítására törekszik, de más-más szinten működnek. Az orvosok a testi és mentális problémák szintjén igyekszenek gyógyítani a betegeket. Sok jó eredményt értek már el, sok embernek segítettek már, de sajnos vannak gyógyíthatatlan betegségek, és a tudomány korlátai behatároltak.
Viszont Isten lehetőségei korlátlanok. (Márk 10.27)
Isten a betegségek igazi gyökerét kezeli, nem a fizikai és lelki szinten gyógyít, hanem a szellemi világban működik, a testünkben csak a helyreállítás fizikai gyümölcseit tapasztaljuk meg. Úgy is fogalmazhatnánk, Isten nem a természet fizikai szintjén, hanem természetfeletti módon gyógyít. Isten helyreállít.

- Hogyan gyógyít ma Isten?
Isten többes számú szó, magában foglalja az Atyát, Jézus Krisztust, a Fiút és a Szent Szellemet. Ma a Szent Szellem (más néven Isten Szelleme, vagy Krisztus Szelleme) van jelen a földön. Ahol meg tud nyilvánulni, ott gyógyítás, helyreállítás történik. Láthattuk ezt Jézus szolgálatában is, amikor fizikai testében itt tartózkodott. (Ap.Csel.10.38)
Azt is láthattuk, hogy a Szent Szellem gyógyító erejének kiáradásához valakinek a hitére szükség volt. Ez általában a gyógyulni vágyó hite volt (pl. a vérfolyásos asszony története; Luk.8.48), vagy valaki másnak a hite (pl. a százados és szolgájának története; Mát.8.8)
Ma ugyanígy működik a gyógyító erő, vagyis a hit az az indító motor, ami készteti a Szent Szellemet, árassza ki helyreállító erejét. Mi, keresztények Isten Szellemétől születtünk újjá, a Szent Szellem beköltözött a testünkbe, és ott lakozik (1.Kor.3.16). A hitünkkel bármikor elindíthatjuk a bennünk élő Szent Szellem gyógyító erejét.
Viszont Isten nemcsak a keresztényeket, hanem minden embert szeretne helyreállítani, meggyógyítani. Olyan szolgálatokat indít el, ahol apostolokat, evangelistákat és más szolgálókat ken fel a gyógyítás szellemi ajándékaival, melynek erejével minden pogány és hitetlen is meggyógyulhat. (1.Kor.12.9) Ezek a szolgálatok azért működnek, hogy az emberek megismerhessék Isten szeretetét és kegyelmét, ezáltal visszatérhessenek teremtőjükhöz, újjászülethessenek. Ebben a szolgálatban minden hittel teljes ember részt vehet, mert a Szent Szellem a hitre mozdul, és hozza el a gyógyulást. (Márk 16.15-18)
IstenFiai.hu | Oldaltérkép