ISTEN FIAINAK GYÜLEKEZETE KERESZTÉNY TANÍTVÁNYOK KÖZÖSSÉGE KECSKEMÉT

Letöltés

Teremhetek-e jó gyümölcsöt?


Először is a jó gyümölcs Istentől származik. A nem romlandó, örök életű gyümölcsről beszélünk. Ez a gyümölcs minden esetben Istent dicsőíti. Teremhet-e ilyet bármelyik „normális” emberi lény? Ezt Isten első sorban gyermekeinek, a Menny Királysága tagjainak tervezte. Ehhez újjá kell születni, Jézus Krisztuson keresztül meg kell szerezni a menny állampolgárságát.
A többi ember az újjászületett keresztények életében láthatja ezeket megvalósulni, vagy akkor találkozhat vele, amikor Isten jelekkel és csodákkal erősíti meg az Evangéliumot, amikor épp ki akarja terjeszteni országa határait.

A jó gyümölcs mindig szeretetből fakad, vagyis nem okoz kárt másoknak, öröm és békesség a kísérője. Ez lehet gyógyulás valamilyen betegségből, lehet anyagi segítség, anyagi helyreállítás, lehet egy igazi társ (házastárs, barát) az életedben, vagy épp egy olyan dolog, amire a szíved szerint nagyon vágyakozol. Pl. Isten szeretné, hogy minden ember üdvözüljön. Ez egy igazi jó gyümölcs. Ezek a gyümölcsök Isten szeretetét tükrözik, Őt dicsőítik.

Hogyan lehet ezeket megszerezni? Nekünk, Isten gyermekeinek adatott, hogy Isten országának titkait megismerjük és megértsük, amaz kívül valóknak titok marad. Lukács ev. 8.4 Igétől fogva tanít erről Jézus. A magvetés példázatát tárja elénk. Ebben Isten Igéje a romolhatatlan mag, ami garantáltan megtermi a jó gyümölcsöket. A magvető nem más, mint az igehirdető.

Mitől függ akkor a termés?
Attól a talajtól, amelyikbe a magot, az Igét vetik. Nem az igehirdetőtől (lelkipásztortól, tanítótól, stb.), nem az igehirdetés helyétől, nem a külső körülményektől, nem másoktól függ. A talajtól!

Mi a talaj?
Az én életem, gondolkozásom, hozzáállásom, a szívem állapota. Vagyis hogyan viszonyulok a maghoz, az Igéhez. A Luk. 8.12-15-ben megtalálhatom magam, mint valamelyik földtípus, ahogy azt Jézus bemutatja.

Az első a legrosszabb, az út széli, aminek a büszkeségünk, saját elképzeléseink, vallásos hagyományaink képezik az alapját. Ekkor bezárjuk a szívünket, és nem engedjük meg Istennek, hogy szóljon hozzánk. Nem adunk Neki sem területet, sem esélyt arra, hogy az Ő természetfeletti módszerei behatoljanak az életünkbe. „Nekem jó ez így is.”- mondjuk. Pedig ha tudnánk…

Még egyszer! Isten nélkül lehetetlen romolhatatlan (örökkévaló) gyümölcsöket teremni. Ideig-óráig más gyümölcsök is tűnhetnek egészen jónak, de garantáltan meg fognak romolni, mert a romlandó világból származnak.

Szóval ebben az első esetben az ördög nagyon gyorsan ellopja a magot, az Igét a szívünkből. Szinte észre se vesszük, hogy volt ott valami. Az ördög nagyon jól tudja, hogyan teremhetünk gyümölcsöt, ezért mindenképpen meg akarja azt akadályozni. Ő az ellenséged. Ha engedsz neki, úgy a befolyása, hatalma alá kerülsz. Nem én mondom, az Ige állítja ezt rólad. Ne adj helyet az ördögnek, ne engedd neki, hogy meglopjon. (I.Pét.5.8-9)

Második kategória a köves helyre esett mag. Ezt akkor láthatjuk, amikor nem fogadjuk be az Igét igazán, túlságosan kötődünk mások véleményéhez, régi szokásokhoz, a világi hagyományokhoz, túlságosan mások elképzeléseinek akarunk megfelelni. Gyakorlatilag könnyen lebeszélhetők vagyunk. Könnyen megbotránkozunk és visszariadunk. Ez is az ördög rafinált műve, aki még a legjobb barátod, legszeretőbb családtagod szájába is képes olyan mondatokat adni, amivel ki tud lopni a terméshozó állapotból. Bármin megsértődsz, bármin megbotránkozol, vigyázz, csak magadat fogod meglopni!

Következő talajunk már olyan keresztény szívét mutatja, aki befogadta, majd hosszabb ideig gondozta az Igét (akár több évig is járt a gyülekezetbe, a tanításokra), aztán a világi dolgoknak nagyobb helyet kezdett adni az életében, mint Istennek. Tudod, arról beszélünk, ebben a fizikai világban élünk, de már Isten Királyságához tartozunk! Szóval valami aprósággal kezdődik, valami pici világi dolognak több helyet adsz az életedben, mint kellene. Elvetsz egy rossz magot. Az ördög abban a pillanatban ott terem, és a lelkiismereted figyelmeztető hangja ellenében azt hazudja, no lám, ugye nem történt semmi, máskor is nyugodtan megengedheted.

Azt hazudja, ez a kicsi nem számított. De igenis, minden számít! Észre se veszed, de beengedtél egy rossz magot, és szép lassan egyre több helyet engedsz a világi küzdelmeknek, félelmeknek, munkáknak, szórakozásoknak és gyönyöröknek. A töviseknek. A rossz magok is fel fognak nőni! Mire észbe kapsz, teljesen az uralmuk alá kerülsz. Hátat fordítottál Istennek, a gyülekezetnek - mint a táplálásod helyének -, kizártad az életedből Isten országát, a Mennyek Királyságát, az áldások lehetőségét. Pedig a termés csak ott, a királyságon belül várható el.

Hála Istennek, mindig van lehetőség a gazok kigyomlálására. Ez egy megtérést, visszatérést jelent Istenhez, az Igéjéhez, a táplálásod helyéhez. Ne felejtsd el, Isten mindent megtesz, sőt, már mindent megtett érted. Nem Tőle függ a gyümölcstermésed. Csak tőled, adsz-e termőföldet a magnak, és hogyan gondozod utána.

Nézzük végül az igazi termőföldet. Egyszerűen csak kitartás kell hozzá, le kell magunkat rögzíteni Isten országához, az Igéhez, öntözni, gondozni kell a termőföldet, vigyázni a magra. A maga idejében megtermi a gyümölcsét, Isten minden áldása meg fog jelenni az életedben. Néha ez túl hosszúnak tűnik a mai felpörgetett világban, ahol az ördög azt kiabálja: Mindent akarok, azonnal! De te legyél nyugodt, bizakodó, Ha sürgeted a termést, nem fogsz hasonlítani a bölcs földműveshez, aki békességgel várja az aratás időpontját (Jak. 5.7).

Minél több igazi, isteni mag kerül a szívedbe, annál több gyümölcsöt fogsz teremni. De ez még csak a kezdet. Isten országa a titokzatos csodák országa, minél beljebb kerülsz, annál nagyobb bámulatba fogsz esni. Minél inkább megismered Isten rendszerét, módszereit, szeretetét, annál nagyobb örömmel és buzgalommal fogsz benne részt venni!

Kérlek, ne dobd ki gyorsan ezt a rövid kis tanítást, hanem 2-3 havonta tanulmányozd át. Nézd meg, hol is tartasz, jó úton haladsz-e előre a gyümölcstermés felé, vagy az ördög már útközben kilopta valahol a magot a szívedből. Mindig lehet korrigálni, mindig vissza lehet térni.
Ne a gyümölcstelen 75%-hoz tartozzál, hanem a gyümölcstermő 25%-hoz!

-St.George-
« VISSZALÉPÉS: üzenetek

IstenFiai.hu | Oldaltérkép