ISTEN FIAINAK GYÜLEKEZETE KERESZTÉNY TANÍTVÁNYOK KÖZÖSSÉGE KECSKEMÉT

Szabadulás az ördög fogságából


Tanúbizonyságok - szabadulás az ördög fogságából

„Isten népe ismerethiány miatt vész el”

Hányattatásom kisgyermek koromban kezdődött. Miközben templomba is jártunk, nagymamám többször szexuálisan zaklatott. Így 4-6 évesen mélységes harag költözött a szívembe - miért nem segít rajtam Isten?!
Ezt a gyűlöletet hordoztam magamban, még 33 évesen is megtagadtam Istent! Majd másnap egy brigádbulit követően ittasan mentem haza, ekkor kiraboltak, megerőszakoltak. 42 éves koromig folyamatos lelki-testi terrorban éltem. Ezt követően mindenhol Istent kerestem!

14 éve járok a Krisztus Szeretete Egyházba. Előtte arra kértem a Szent Lelket, költözzön a szívembe, és mikor először bementem a kecskeméti gyülekezetbe, Varga György pásztortól hallgattam Isten Igéjét. A padlótól a mennyezetig egy hatalmas fehér lényt láttam, Ő volt az, akkor én még nem tudtam, kit látok. Azt tudtam, hogy ide kell járnom, hogy itt töltekezzek a józan, szent gondolatokkal, az Igével, amire éheztem, mert előtte az ördög részeg gondolatait, érzéseit, italát ittam szellemileg, és fizikálisan is!

Az első szeretetet megkaptam, ez 7 évig tartott, és akkor mindenkinek hirdettem az evangéliumot. Majd elveszítettem, és langyossá váltam. Viszont Isten kegyelme által visszakaptam!

Bűn-, szégyen-, betegség-, szegénységtudatú voltam!
A bűn széles skáláját hordoztam magamban: falánkság, fösvénység, kevélység, harag, irigység, restség a jó irányába, paráznaság, bálványimádás, kártyajóslás, harag, meg-nem-bocsátás, keserűség, irónia, cinizmus, flegmaság, nárcizmus, viszálykodás, torzsalkodás, stb.

Betegségeim voltak, amelyből teljes szabadulást kaptam:

- 6 éven keresztül hólyaghurut gyulladás;
-20 éven át bélproblémák;
-tej-, lisztallergia;
- pszichoszomatikus betegségek: pánikbetegség (félelem, rettegés, harag, szorongás, depresszió, letargia, a pokoli gondolat, érzés, indulat), melyet egyre több szenvedéllyel kompenzált a testem: 21 évi alkoholfüggőség, étel-, társ-, szex-, tévéfüggőség, tisztaságmánia.

2 évig hajléktalanszállón laktam, és ekkor döntenem kellett, hogy vagy az ital mellett maradok, és a lépcsőházban alszom, vagy a szállót választom. 2007. szept.1-én, amikor kijöttem a szállóról, megkérdeztem az Urat, ihatok-e? Azt válaszolta: „Mindent szabad, de nem minden használ.” Sajnos ezután is teljesen lerészegedtem.
Ekkor megijedtem, és megkérdeztem magamtól: „Csilla mit szeretnél? Vissza akarsz menni a sárba, mocsokba?” És válaszoltak belülről, hogy: „Nem akarunk inni!” Ez volt az utolsó ivászatom!

7 évig sírtam, könyörögtem Istenhez, hogy vegye el az ital utáni vágyat! A szenvedélybetegnek el kell jutni a mélypontjára, és vagy belehal az ember, vagy kegyelmet talál Istennél, hogy tovább élhessen itt a földön.
Amikor érzelmileg elértem a mélypontomat, a Névtelen Alkoholisták Közösségébe kezdtem járni a gyógyulásomért. Ezen közösség is Isten Testének tagja, de nem itt volt a helyem igazából, csak innen is ki kellett venni azt, ami az én szellemi, lelki eledelem, ahogy „Agúr is kérte az Úrtól”. Azt kértem az Úrtól hogy mértékkel igyak. Megkaptam az Ő kegyelméből, de nem élek vele, és szívvel-lélekkel merek Úrvacsorázni, mivel az a bor Jézus Vére, és a kenyér Jézus teste (előtte kenyeret se ehettem, allergia miatt).
Az alkoholisták azt vallják meg ajkukkal, hogy egy pohár után jön a többi! Én azt vallottam meg, hogy elég egy pohár, vagy még az se kell, és meglett!

Köszönöm Istennek a hatalmas kegyelmét, hogy rám árasztja, és hogy én lehetek az Ő tanúbizonysága!!!

A régiek helyett újakat kaptam:

- szenvedélybetegség helyett krisztusi lelkességet
- alkohol helyett józan, szent gondolatokat
- túlevészet helyett az Igét cselekszem és működik
- szexfüggőség helyett a krisztusi szerelmet lelkileg
- társfüggőség helyett a Szent Szellemet
- tévéfüggőség helyett szellemi látást, nyelveken beszélést
- fösvénység helyett adakozást
- falánkság helyett mértékletességet
- lustaság, restség helyett cselekvést
- kártyajóslás helyett a jövőbe látást
- bálványimádás helyett az Úr imádása és dicsérete
- pokoli indulat helyett krisztusi indulatot

A bélbetegségemből többször megszabadított az Úr, de mindig visszaestem. Megkérdeztem: „Uram, mi a vétkem?” A válasz az volt, nem bízok benne, hogy Ő megvédelmez, megőriz a gonosztól. Egy kapcsolat alapja a BIZALOM!

„Amit az Úr be akar végezni, azt Ő bevégzi”:

- az Úr mindent az én hasznomra fordít;
- az Úrtól kaptam egy férjet, akitől sokat tanulok, és támogat mindenben;
- a hajléktalan szálló helyett kaptam egy önkormányzati lakást, és tudom, hogy ezt követi egy gyönyörű lakás, gyümölcsös kert, autó, stb..;
- Isten kegyelméből elvégezhettem a szociális munkás főiskolát, és tudom, hogy a leendő munkahelyemen már munkálkodik, hogy megnyíljanak a kapuk;
- megmutatta, hogy kegyelemből vagyok, és mikor már imádkozni se tudtam, az én erőtlenségemben nyilvánult meg az Ő ereje.
Ha nem keres meg Isten, és nem húz ki a mélységből, a pokolból, ma az én testemet az út szélén árulnák és a Pszichiátria lett volna az én otthonom!

Hatalmas hálával köszönetet mondok:
- Jim Sanders pásztornak, az Ő engedelmes szívének, hogy ide jött Magyarországra, és szolgálatán keresztül megtalálhattam a helyem Isten országába;
- feleségének, dr. Kovács Erzsébet szívvel-lélekkel végzett folyamatos munkájának;
- Varga György korábbi pásztornak, majd Szemenkár György jelenlegi pásztornak és feleségének, Dr. Bálint Csillának szolgálatukért;
- a kecskeméti gyülekezet minden tagjának, szellemi, lelki, anyagi támogatásukért;

(Én rontottam el az életem a tudatlanságom, butaságom, értetlenségem miatt, én nyitottam ajtót az ördögnek, aki teljes mértékben belém is kódolta az Ő részeg, pusztító gondolatait, érzéseit, a hádész uralta az egész valómat!)

50 évesen ennek most már vége, mert hagytam, hogy Jézus Krisztus teljes hatalmat vegyen az én földemen, szívemben, az egész valómban! Jézus, aki bölcsességül, váltságul, szentségül lett nékem, és az Ő Nevében lévő erőt és hatalmat kaptam meg. Megtanította az Úr, hogy az én életem felett nekem van hatalmam!
Isten az Ő törvényét a szívembe, szellemembe, elmémbe írta bele, és mindennel megajándékozott engem, ami az életre és istenfélelemre való, és hiszem, hogy ez megnyilvánul bennem, rajtam!
„Hiszem és tudom, hogy a Szent Szellem, örökké bennem és velem marad, és elvezet minden igazságra.”

Minden dicsőség és hálám a Mennyei Édes Atyámnak, Jézusnak, a Szent Szellemnek, és az angyaloknak, akik hálásan szolgálnak bennünket!


Kecskemét, 2013. május 10.
Kiss Csilla
« VISSZALÉPÉS: tanúbizonyságok

IstenFiai.hu | Oldaltérkép