ISTEN FIAINAK GYÜLEKEZETE KERESZTÉNY TANÍTVÁNYOK KÖZÖSSÉGE KECSKEMÉT

Letöltés

Mindennapi megvallás:Drága Mennyei Atyám!

 Hálát adok Neked, hogy még a mai napon is a gyermeked vagyok. Még ma is a családod teljes jogú tagja vagyok, ma sem fordultál el tőlem. Ma is növekedem a szellememben, most is munkálkodsz rajtam. A Te Szent Szellemed által most is folyamatosan elváltoztatsz dicsőségről dicsőségre. Te bevégzed azt, amit elkezdtél a bensőmben felépíteni, míglen kiábrázolódik bennem és rajtam a Krisztus.
 Még mindig érvényes Isten Igéje, mely szerint én meghaltam a bűnnek, és élek az Istennek. Meghaltam a betegségnek, és feltámadtam a Krisztussal az egészségre. Már nem uralkodik rajtam a bűn és a halál törvénye, mert ma is a Jézus Krisztusban való isteni fajta élet szellemi törvénye alatt vagyok. Még mindig új teremtmény vagyok, a régiek elmúltak, ímé, újjá lett minden.
 Köszönöm, hogy elhordoztad a betegségeimet, viselted a fájdalmaimat, teljesen megszabadítottál tőlük. A mai napon is érvényes, hogy az Ő sebeiben meggyógyultam, és teljesen egészségessé lettem Őbenne.
 Köszönöm, hogy Krisztus bölcsessége még a mai napon is az enyém. Köszönöm, hogy a Szent Szellem most is megjelenti nékem a jövendőt, bölcs tanácsokkal lát el engem, isteni utakon vezet engem.
 Még most is hatalmas erejű angyalok óvnak engem minden utamon. Még most is szolgálnak felém, és megakadályozzák a baleseteket, az ellenséges támadásokat. Most is behozzák a szükséges anyagiakat, mindenben a segítségemre vannak.
 Köszönöm, hogy ma is érvényes az Igéd, amely szerint Jézus Krisztusban megáldottál minden szellemi áldással, ezért ma is áldott vagyok. Minden áldás kiteljesedik rajtam, ez most is folyamatban van. Ma is érvényes az, hogy Ábrahám áldása az enyém. Nemcsak hogy áldott vagyok, hanem mások számára áldás is vagyok. Áldott vagyok kimentemben és bejöttömben, bárhova megyek, áldott vagyok. Ez az én természetes állapotom, mert ebbe születtem bele. Amire csak ráteszem a kezem, áldottá válik. Még a mai napon is betöltöd minden szükségemet, fentebb, hogy kérném, vagy elgondolnám, a Te dicsőséged szerint.
 A mai napon is fej vagyok, és nem farok, és egyre feljebb, és feljebb jutok. A Te karod a mai napon sem lett rövidebb, a Te erőd el nem fogyott. Az akaratod ma sem változott, Te ugyanaz vagy tegnap, és ma, és mindörökké. Te a növekedést adó Isten vagy, ezért én a mai napon is növekszem minden jóban. Minden napon gazdagabb vagyok, ezáltal másoknak még többet tudok segíteni.
 Hálát adok, hogy még mindig bennem él az Úr Jézus Krisztus, és mindaz, ami Ő, az vagyok én is. Még mindig együtt ülök Vele fenn a mennyei trónon, és még a mai napon is Vele együtt uralkodom. Ha rám tekint az ördög, most is látja bennem a Krisztust, és remegve remeg tőlem. Még most is hatalomban vagyok minden ördögi dolog felett, minden démon felett, a betegségek felett, minden pusztító erő felett, a sötétség és a félelem felett. Amikor Krisztus erejével hitben ellenállok az ördögnek, az ma is elmenekül előlem, mert még mindig fél tőlem.
Jézus Nevében! Ámen
« VISSZALÉPÉS: imádságok

IstenFiai.hu | Oldaltérkép