KRISZTUS SZERETETE EGYHÁZ ISTEN FIAINAK GYÜLEKEZETE KECSKEMÉT

Letöltés

Egészséges csontok és csontvelő


Monda nékem az Úr: Prófétálj e csontok felől és mondjad nékik: Ti megszáradt csontok, halljátok meg az Úr beszédét! Így szól az Úr Isten ezeknek a csontoknak: Ímé, én bocsátok tibelétek szellemet, hogy megéledjetek. És adok reátok inakat, és hozok reátok húst, és bőrrel beborítlak titeket, és adok belétek szellemet, hogy megéledjetek, és megtudjátok, hogy én vagyok az Úr! És adom az én Szellememet belétek, hogy megéledjetek és megtudjátok, hogy én, az Úr szóltam és azt meg is cselekedtem. (Ezék. 37,4–6. 14. )

Nem vagyok bölcs a magam ítélete szerint; félem az Urat, és eltávoztam a gonosztól. Egészség ez a testemnek, és megújulás a csontjaimnak. (Péld. 3,7–8. )

Az Úr megőrzi minden csontomat, egy sem töretik meg azok közül, mert az Ő testének tagja vagyok, az Ő testéből és az Ő csontjaiból való. (Zsolt. 34,20. Ef. 5,30. )

Felhasad, mint a hajnal az én világosságom, és meggyógyulásom gyorsan kivirágzik, megigazulásom előttem jár, és az Úr dicsősége követ. És vezérel engem az Úr szüntelen, megelégít engem nagy szárazságban is, csontjaimat megerősíti, és olyan leszek, mint a megöntözött kert, és mint vízforrás, amelynek vize el nem fogy. Örül szívem, csontjaim, mint a zöld fű virágoznak, ésmegismerem az Úr kezét az életem felett. (Ésa. 58,8. 11. 66,14. )

Uram, hallass örömet és vigasságot velem, hogy örvendezzenek csontjaim. (Zsolt. 51,8. )

Az ízületeim és csontjaim tökéletes rendben működnek, mert Jézus élete látható az én testemben. Az Ő testéből való tökéletesen egészséges test és az Ő csontjaiból való tökéletesen egészséges csontozat vagyok. (2Kor. 4,10. )

A testem csontjait és ízületeit tökéletesnek nevezem Jézus nevében. A csontjaim és ízületeim nem adnak választ a betegségre, mert az 1Pét. 2,24 igevers szelleme beoltatott a csontjaimba és ízületeimbe, és teljes életet, egészséget terem. Jézus nevében a csontjaim tökéletes csontvelőt termelnek. A csontvelőm tiszta vért termel, amely őrködik a testem egészsége felett. A csontjaim visszautasítják a betegség bármilyen támadását. (Róm. 8,2. Ján. 14,13. )

Annak a Szelleme lakik bennem, aki Jézust feltámasztotta a halálból, és ez a csodálatos, mindenható és bennem örök lakozást vett Szellem, a drága Szent Szellem, Isten életével és erejével erősíti és eleveníti meg az én halandó csontjaimat is, így testem csontjai teljes egészségben virágoznak Isten dicsőségére, Jézus nevében. (Róm. 8,11. ) Ámen.
« VISSZALÉPÉS: imádságok

IstenFiai.hu | Oldaltérkép