KRISZTUS SZERETETE EGYHÁZ ISTEN FIAINAK GYÜLEKEZETE KECSKEMÉT

Letöltés

Szemeim nyitva, füleim figyelmeznek


Az Úrnak rendelései helyesek, megvidámítják a szívet; az Úrnak parancsolata világos, megvilágosítja a szemeket. (Zsolt. 19,8.)

Az Úr megnyitja a vakok szemeit, az Úr felegyenesíti a meggörnyedteket; szereti az Úr az igazakat. (Zsolt. 146,8.)

A halló fület és a látó szemet, az Úr teremtette egyaránt mindkettőt. (Péld. 20,12.)

Atyám, Te nyitod meg a vakok szemeit, és kihozod a foglyokat a tömlöcből, és a fogházból a sötétben ülőket. (Ésa. 42,7.)

Az Úr Isten bölcs nyelvet adott énnékem, hogy tudjam erősíteni a megfáradtat beszéddel, fölserkenti minden reggel, fölserkenti fülemet, hogy meghalljam őt, miként a tanítványok. Az Úr Isten megnyitotta fülemet, és én nem voltam engedetlen, hátat nem fordítottam. (Ésa. 50,4–5.)

Füleimet fölnyitottad, akkor azt mondtam: Ímé, jövök; a könyvtekercsben írva van felőlem, hogy teljesítsem a Te akaratodat. Kegyelmed és igazságod mindig megóvnak engem. (Zsolt. 40,7–8. 11.)

Ezért füleim meghallják a kiáltó szót mögöttem: Ez az út, ezen járjatok! (Ésa. 30,21.)

A vakok szemei megnyílnak, és a süketek fülei megnyittatnak, és nem lesznek zárva többé a látóknak szemei, és a hallók fülei figyelmeznek; a hebehurgyák szíve ismerni tanul, és a dadogóknak nyelve gyorsan és világosan szól. (Ésa. 35,5. 32,3–4.) Ezért szemeim nyitva, füleim figyelmeznek, szívem ismerni tanul, szájam gyorsan és világosan szól — ahogy meg van írva. Megtartom az Úr parancsolatait és élek; megtartom az Úr tanításait mint a szemem fényét, és legeltetem szememet az én ellenségeimen, és az ellenem támadó gonosztevőkön mulat majd a fülem. (Péld. 7,2. Zsolt. 92,11.)

Az én szemeim, Uram Isten, rajtad csüggenek; Hozzád folyamodom; szemeim mindenkor az Úrra néznek, mert Ő húzza ki a tőrből lábamat. (Zsolt. 25,15. 141,8.)

Uram, szemgyógyító írral kend meg a szemeimet, hogy lássak. (Jel. 3,18.)

Nyisd meg az én szemeimet, hogy szemléljem a Te törvényednek csodálatos voltát. (Zsolt. 119,18.)

Úr Jézus, Néked adom a szívemet, és az én szemeim a Te útjaidat megőrzik. (Péld. 23,26.) A Királyt ékességében látják szemeim; látnak széles országot. (Ésa. 33,17.)

Azt mondja az Úr: A vakokat oly úton vezetem, amelyet nem ismernek, járatom őket oly ösvényeken, amelyeket nem tudnak; előttük a sötétséget világossággá teszem, és az egyenetlen földet egyenessé; ezeket cselekszem velük, és őket el nem hagyom. (Ésa. 42,16.)

Meghallják a süketek az Írás beszédeit, és a homályból és sötétből a vakoknak szemei látni fognak. (Ésa. 29,18.)

Mennyei Atyám, Jézus nevében kérem, adj fület a hallásra, hogy meghalljam, mit mond a Szellem a gyülekezeteknek. (Jel. 2,11. 17. 29. 3,6. 13.)

Az én szemeim boldogok, hogy látnak; és az én füleim, hogy hallanak. Hallván hallok, és megértem; és látván látok és megismerem az igazságot. Én látok szemeimmel és hallok füleimmel, és értek a szívemmel és megtérek minden téves utamból és meggyógyulok. (Mát. 13,14–16.)

Szívemet megnyitom, hogy meghalljam a törvényt és az Igéket, amelyeket az Úr küld az Ő Szelleme által, és meghallom, amit az Úr kiált. (Zak. 7,12–13.)

Az én juhaim hallják az én szómat, és én ismerem őket, és ők követnek engem — tanítja Jézus. Én az Úr legelőjének nyája vagyok, ezért meghallom az Ő szavát, az idegen hangját pedig nem követem. Én az Úr Jézust követem, mert ismerem az Ő hangját. (Ján. 10,27. 5. 4.)

Istennek Szelleme van énrajtam, és szemeim megnyílnak, hallom Istennek beszédét, látom a Mindenhatónak látását nyitott szemmel. (4Móz. 24,2–4. 16.)

Szemeim megnyílnak a látásra, hogy meglássam az Úr dicsőségét. Füleim megnyílnak a hallásra, hogy meghalljam az Igéket, melyeket az Úr szája szól az Ő Szelleme által. Szívem megnyílik a megértésre, hogy megismerjem az Urat és az Ő feltámadásának erejét. Szám megnyílik a szólásra, hogy bátran és tisztán szóljam az Úr Igéit, amit az Úr ad az én számba. (Ésa. 32,3–4.)

Szemeim megnyílnak a látásra, hogy meglássam azt, amit szem nem látott. Füleim megnyílnak a hallásra, hogy meghalljam azt, amit fül nem hallott. Szívem megnyílik a megértésre, hogy megértsem azt, amit embernek szíve meg sem gondolt, amit Isten készített az Őt szeretőknek. Az én Istenem mindezeket kijelenti nekem az Ő bennem lakozó Szent Szelleme által a Krisztus Jézusban, az én Uramban. (1Kor. 2,9–10.)

Megismerem Isten akaratát, és meglátom amaz Igazat, és szót hallok az Ő szájából. (Csel. 22,14.)

Meghallom, mit szól az Úr Isten! Békességet szól az Ő népének és szentjeinek. Megigazulás jár előttem, az készít utat lépteimnek. (Zsolt. 85,8. 13.) Ámen.
« VISSZALÉPÉS: imádságok

IstenFiai.hu | Oldaltérkép