ISTEN FIAINAK GYÜLEKEZETE KERESZTÉNY TANÍTVÁNYOK KÖZÖSSÉGE KECSKEMÉT

Letöltés

Nyugodt és békés alvásért


Drága mennyei Atyám, az álmaimat a kezedbe helyezem Jézus nevében. Békében alszom el, mert meg van írva: Mikor lefekszem, nem rettenek fel, hanem lefekszem és gyönyörűséges lesz az én álmom. Te őrködsz az álmaim felett, így az ellenség azt nem érintheti. (Péld. 3,24.)

Az én alvásom békességgel teljes, mert meg van írva: Szerzek ővelük békességnek szövetségét, és megszüntetem a gonosz vadakat a földről, hogy bátorságosan lakhassanak a pusztában és alhassanak az erdőkben. És adok reájuk és az én magaslatom környékére áldást, és bocsátom az esőt idejében; áldott esők lesznek. (Ezék. 34,25–26.)

Mert megitatom a szomjú lelket, és minden éhező lelket megelégítek. Ezért vagyok ébren és vigyázok, és az én álmom édes nékem. (Jer. 31,25–26.)

Békességet adsz nekem Uram e földön, hogy mikor lefekszem, senki fel ne rettentsen; és Te kipusztítod az ártalmas vadat e földről, és fegyver sem megy át az én földemen. Én lefekszem és elalszom; felébredek, mert az Úr támogat engem. Az Úr nem hagy el engem, valahová megyek, vezérel engem. Mikor alszom, őriz engem, mikor felserkenek, beszélget velem. (3Móz. 26,6. Zsolt. 3,5. Péld. 6,22.)

Meg van írva: Az Úrnak félelme életre visz; és az ilyen megelégedve tölti az éjet, gonosszal nem illettetik. Én félem az Urat, így megelégedve töltöm az éjet, gonosz nem illet engem. Ha valaki felkelne ellenem, hogy engem üldözzön, és életem ellen törjön, az én életem, az én lelkem és az én szellemem az élőknek csomójában van bekötve az Úrnál, az én Istenemnél. (Péld. 19,23. 1Sám. 25,29.)

Az Úr minden napon megelégít álmaimban, mert meg van írva: Szerelmesének álmában ád eleget. (Zsolt. 127,2.)

Hasznos az én munkálkodásom; éjjel sem alszik el az én világom. Áldom az Urat, aki tanácsot ad nékem; még éjjel is oktat engem az én bensőm. (Péld. 31,18. Zsolt. 16,7.)

Én elalszom, de ébren van szívem, és ímé meghallom az én szerelmesemnek szavát, aki zörget, mondván: Nyisd meg nékem, én húgom, én mátkám, én galambom, én tökéletesem. (Én. 5,2.)

Lelkem utánad vágyik éjszaka, az én szellemem is bensőmben Téged keres, mivel ha ítéleteid megjelennek a földön, igazságot tanulnak a föld lakosai. (Ésa. 26,9.)

Megemlékezem éjjel az én énekeimről; szívemben elgondolkodom és Istent kutatja lelkem. (Zsolt. 77,6.)

Nappal kiküldi kegyelmét az Úr, éjjel éneke van velem, imádkozom az én életem Istenéhez. (Zsolt. 42,8.)

Uram, a Te nevedről emlékezem éjjel, és megtartom a Te törvényedet. Az én részem a Te beszédeidnek megtartása. (Zsolt. 119,55. 57.)

Az Úr tollaival fedez be engem, és szárnyai alatt van oltalmam; ezért nem félek az éjszakai ijesztéstől. (Zsolt. 91,4–5.)

Kedveltjévé választott az Úr, felhozza rám arcának világosságát és őriz engem. Ezért békében fekszem le és el is alszom, mert Te adod meg, Uram, hogy biztonságban élhessek. (Zsolt. 4,3. 6. 8.)

Uram, add, hogy korán reggel halljam irgalmasságodat, mert benned bízom! Mutasd meg nékem az utat, melyen járjak, mert hozzád emelem lelkemet. (Zsolt. 143,8.) Ámen.
« VISSZALÉPÉS: imádságok

IstenFiai.hu | Oldaltérkép