ISTEN FIAINAK GYÜLEKEZETE KERESZTÉNY TANÍTVÁNYOK KÖZÖSSÉGE KECSKEMÉT

Letöltés

Ütőerek és visszerek


Jézus nevében az én ereim nem szűkülnek és nem záródnak el. Ti erek, tiszták, rugalmasak, tökéletesen átjárhatóak vagytok, pontosan úgy működtök, ahogy Isten elrendelte. (Luk. 17,6. Márk 11,23. Ésa. 55,11. Ján. 14,13–14.)

A Jézus Krisztusban való élet szellemének törvénye megszabadított a bűn, a betegség és a halál törvényétől, ezért nem engedem, hogy bűn, betegség vagy halál uralkodjon felettem. (Róm. 8,2. 6,13–14.)

Ugyanaz a Szellem lakik bennem is, mint aki Jézust feltámasztotta a halálból, és ez a mindenható erő szétáramlik az ereimben, egészséget teremt a testemben. (Róm. 8,11.)

Jézus nevében megtiltom a testemnek, hogy a betegség bármilyen formájának, mint hazugságnak engedjen; mert minden betegség a hazugság atyjától való. (Ján. 8,44.)

Isten hűsége, igazsága és kegyelme, mint pajzs és páncél veszi körbe az érfalaimat, így azoknak nem lehet semmi bántódásuk, szent védettséget élveznek minden rendellenességtől, minden betegségtől. Így szól hozzám az Úr, az én Istenem: Én, az Úr, tűzfal leszek körülötted, és megdicsőítem magamat tebenned. Köszönöm Uram, hogy megdicsőíted a szent nevedet az ereimben. (Zsolt. 91,2. 4. Zak. 2,5.)

Az ereim megerősödnek az Úr Jézus Krisztus kegyelmében, és magukra öltik a bennem lévő új teremtés tökéletességét. Az új teremtés minden áldása beteljesedik az életemben. Testem az új teremtés tökéletességét tükrözi minden sejtjében, szervében, érrendszerében. Én a világ világosságát követem, ezért nem járhatok a sötétségben, nem járhatok a betegségben! Az én lábamnak szövétneke a Te Igéd, és ösvényemnek világossága és érfalaimnak támogatója. (Zsolt. 119,105.) Ámen.
« VISSZALÉPÉS: imádságok

IstenFiai.hu | Oldaltérkép