ISTEN FIAINAK GYÜLEKEZETE KERESZTÉNY TANÍTVÁNYOK KÖZÖSSÉGE KECSKEMÉT

Letöltés

Isten Igéje, orvossága, ereje a betegségek felett


Jézus az Úr az életem felett. A betegségnek nincs hatalma felettem. Az Atya új életet adott nekem Krisztusban, eltörölte bűneimet, ezért szabad vagyok a bűntől, a kárhoztatástól és a bűntudattól. Meghaltam a bűnnek, és az igazságnak élek. (Róm. 10,9.Kol. 1,14. 3,3.)

Szabad vagyok a harag, az ellenségeskedés és a megnembocsátás légkörétől. Megbocsátok másoknak úgy, ahogy az Atya a Krisztusban megbocsátott nekem, mert Istennek szerelme kitöltetett az én szívembe a Szent Szellem által, aki adatott nekem. (Mát. 6,12. Ef. 4,32. Róm. 5,5.)

Jézus a bűneimet maga vitte fel testében a fára; ezért én meghaltam a bűnnek, és élek az Istennek. Jézus sebeivel meggyógyultam, és teljessé lettem őbenne. Jézus elvitte betegségeimet, és fájdalmaimat hordozta. Ezért megtagadom a testemben a betegséget és a fájdalmat. Isten kibocsátotta és elküldte az Ő Igéjét, és meggyógyított engem. (1Pét. 2,24. Róm. 6,11. 2Kor. 5,21. Ésa. 53,4. Zsolt. 107,20.)

Mert elősarjasztom a te gyógyulásodat, egészségessé teszlek téged és begyógyítom a te sebeidet — azt mondja az Úr. (Jer. 30,17.)

Az elveszettet megkeresem, és az elűzöttet visszahozom, a megtöröttet kötözgetem, a beteget megerősítem és meggyógyítom. (Ezék. 34,16.) Ímé, én hozok nékik kötést és orvosságot, és meggyógyítom őket, és megmutatom nékik a békesség és igazság bőségét. (Jer. 33,6.) Az Úr meggyógyítja a megtört szívűeket, és bekötözi sebeiket. Köszönöm Uram, hogy Te hozol nekem kötést és orvosságot, és meggyógyítasz engem, és megmutatod nekem a békesség és igazság bőségét. (Zsolt. 147,3.Jer. 33,6.)

Feltámadt nékem, aki félem az Úr nevét, a megigazulás napja, és gyógyulást kaptam az Ő szárnyai alatt. (Mal. 4,2.)

Atyám, Te az isteni fajta életet adtad nekem ajándékba. Elfogadtam ezt az életet a Te Igéd alapján, és ez az élet folyik az ereimben, eljuttatván a Te életedet minden szervemhez. Az egész testemet a Te Igéd járja át az éltető erejével, gyógyulást és egészséget terem a testemben. (Ján. 6,63.10,10.)

Atyám, a Te Igéd által győztes vagyok. Győztes vagyok a világ felett, a testem felett és az ördög felett a Bárány vére által és a bizonyságtételem beszédei által. (1Ján. 4,4.Jel. 12,11.)

Mennyei Atyám, én figyelmezek a Te szavaidra, a Te beszédeidre hajtom fülemet. Nem hagyom, hogy szavaid eltávozzanak a szemeimtől. Szívem legmélyén tartom és őrzöm a Te Igédet, mert egész testemnek életet és egészséget jelentenek. (Péld. 4,20–22.)

Nem távozik el az Ige az én számtól, hanem éjjel és nappal arról gondolkodom, hogy mindent úgy cselekedjek, amint írva van abban, mert akkor teszem gyarapodóvá az én útjaimat, és akkor leszek sikeres. Az Úr parancsolta nekem: Légy bátor és erős! Ne félj és ne rettegj, mert veled lesz az Úr, a te Gyógyítód, mindenben, amiben jársz. (Józs. 1,8–9. 2Móz. 15,26.)

Uram, Te távol tartasz tőlem minden betegséget. (5Móz. 7,15.) Drága Jézusom, Te vetted el erőtlenségemet, Te viselted betegségeimet, és fájdalmaimat hordoztad. Ezért megtagadom a betegséget, és megtiltom, hogy uralja a testemet. Isten szent élete, a Szent Szellem ereje áramlik az ereimben, és gyógyulást hoz testem minden sejtjének és szervének. (Ésa. 53,4. Mát. 8,17.)

Megváltást kaptam a törvényben leírt átkok alól. A Gal. 3,13 igevers igazsága áramlik a vérkeringésemben. Eljut testem minden egyes sejtjéhez, átjárja az ereimet, visszaállítja és felépíti az életemet és az egészségemet. (Márk 11,23.) Az 1Pét. 2,24 igeversben lévő élet valóság a testem számára, újraépíti és helyreállítja testem minden sejtjét. Felajánlom testemet Istennek, mert az én testem az élő Istennek temploma. Isten lakozik bennem, és az ő szeretete, mindenható ereje és örök élete átjárja a szellememet, megújítja lelkemet és meggyógyítja testemet. Így beteljesedem Isten teljességével minden nap. (Róm. 12,1.Ján. 14,20.)

Annak a Szelleme lakik bennem, aki feltámasztotta Jézust a halálból. Ugyanő, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, megeleveníti az én halandó testemet is az ő bennem való lakozása által. (Róm. 8,11.)

A testem a Szent Szellem temploma. Testem vegyi háztartása tökéletes egyensúlyban működik. Minden szervem az Istentől elrendelt tökéletes rendben és egészségben működik. (1Kor. 6,19.) Mennyei Atyám, Te az Igéd által életet adtál nekem. Ez az élet visszaállítja testem egészségét minden egyes szavammal. Mindaz, amit nem Isten vetett a testemben, gyökerestül kitépetik és kiírtatik a testemből Jézus nevében. Az 1Pét. 2,24 igevers beoltatott a testem minden sejtjébe, Isten élete van bennem. (Márk 11,23.Ján. 6,63.)

Isten Igéje, amit most kimondtam a számmal, szellem és élet a számomra, teljes az Ő erejével. Az Ő Igéje élő és ható, minden erővel teljes, megerősít, fejleszt, felépít, irányít és meggyógyít. Ahogy kimondom Isten Igéjét, amely élesebb minden kétélű fegyvernél, behatol a testembe, az ereimbe, a csontjaimba, az ízületeimbe. A Mindenható Isten csodálatos Igéje életet és gyógyulást hoz egész testemnek. (Zsid. 4,12.) Övé a dicsőség mindörökké!
« VISSZALÉPÉS: imádságok

IstenFiai.hu | Oldaltérkép