ISTEN FIAINAK GYÜLEKEZETE KERESZTÉNY TANÍTVÁNYOK KÖZÖSSÉGE KECSKEMÉT

Letöltés

Krisztussal együtt meghaltam a betegségnek


Jézus nevében alávetem a testemet a kereszt hatalmának. A kereszten meghaltam Jézussal együtt a betegségnek, a fájdalomnak, a kívánságnak, a bűnnek, hogy Krisztussal együtt éljek az Istennek, a Szent Szellem ereje, a feltámadás ereje által. Az én tagjaimat alávetem az Igének, és engedelmességben való szolgálatra odaszánom az Istennek, mint aki a halálból életre keltem. Ahogy meg van írva, az én tagjaimat alávetem a kereszt hatalmának, és odaszánom az Istennek az igazságnak fegyvereiül az üdvösség szolgálatára a Szent Szellem hatalmas ereje által. (Róm. 6,8–13.)

Krisztussal együtt megfeszíttettem a Jézus Krisztus keresztjén, és ott meghaltam a betegségnek és a fájdalomnak. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, amely életet pedig most a testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem és Önmagát adta értem, hogy én Isten dicsőségére tökéletes és szent egészségben éljek. A bűn, betegség, fájdalom és kívánság rajtam nem uralkodik, mert nem vagyok törvény alatt, hanem kegyelem alatt. (Gal. 2,20. Róm. 6,14.)

Krisztussal együtt új életre támadtam fel. Isten örök élete munkálkodik a testemben és gyógyulás formájában megnyilvánul a tagjaimban. Isten új törvénye érvényes számomra: A Jézus Krisztusban való élet szellemének törvénye vonatkozik rám, így megszabadultam a bűn, a betegség, a fájdalom és a halál törvényétől. (Róm. 8,2.)

Test, halld meg a hit szavát: Annak a Szelleme lakik bennem, aki feltámasztotta Jézust a halálból, és ugyanő, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, megeleveníti az én halandó sejtjeimet, szerveimet és az egész testemet, az Ő bennem lakozó Szelleme által. (Róm. 8,11.)

Hatalmat veszek a testem minden sejtje felett, és a Jézus nevében megtiltom a betegség bármely megnyilvánulási formáját, mert arra kaptam elhívást, hogy uralkodjak az életben az egy Jézus Krisztus által. A Királyok Királyának hatalmával életet parancsolok a testem számára. Az Úr Jézus élete meglátható az én testemben, mert az Ő testének tagja vagyok, az Ő testéből való és az Ő csontjaiból való. Az Ő testéből való tökéletesen egészséges test vagyok, és az Ő csontjaiból való tökéletesen egészséges csontozat vagyok, az Ő szent ereiből való tökéletesen egészséges érrendszer vagyok. (Róm. 5,17. Ef. 5,30.)

A fájdalomnak, betegségnek, az ellenség minden hazug tünetének megparancsolom, hogy felkeljen és eltávozzon a testemről, és a tengerbe vesse magát; és mivel a szívemben nem kételkedem, ezért meglesz nekem, amit mondtam, Jézus szavaival élve. Az egész testem teljes és tökéletes egészségnek örvend. (Márk 11,23.)

A számmal megvallott Ige, Isten Igéje az ajkamon, élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a léleknek és a szellemnek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, és elhat az egészséges és a tünetekkel terhelt és rendellenes sejtek megoszlásáig, elkülöníti, eltávolítja és levágja azokat, és gyógyulást és megújulást hoz a testemben. (Zsid. 4,12.)

Testem a Szent Szellem örök templomává vált, és Ő őrködik testem tökéletes és teljes egészsége felett. A szent vér ereje áramlik a testemben, és megújítja minden szervemet. A számmal megvallott Igét, amely a szívem hitéből fakadt, a Főpapom kezébe ajánlom, aki kegyelemmel teljes irántam, és beteljesíti mindazt, amit az imámba foglaltam. (1Kor. 6,19. Zsid. 4,14. 7,25–26.) Ámen.
« VISSZALÉPÉS: imádságok

IstenFiai.hu | Oldaltérkép