ISTEN FIAINAK GYÜLEKEZETE KERESZTÉNY TANÍTVÁNYOK KÖZÖSSÉGE KECSKEMÉT

Letöltés

Ima rákbetegség, daganatok, csomók, ízületi gyulladás esetén


(Az előbbi imádság után javasolt, szintén naponta legalább háromszor, a tünetek erősödése esetén többször. Hatalommal, teljes hittel, meggyőződéssel mondjuk el!)


Jézus megváltott a törvényben leírt átkok alól, ezért megtiltom, hogy daganatok vagy csomók legyenek a testemben. Isten élete által, mely bennem van, megszűnik minden képződmény a testemben, amit nem Isten rendelt és teremtett. Isten mindenható ereje helyreállítja az erőmet és egészségemet. (Gal. 3,13. Márk 11,23. Róm. 8,11.)

Az én Atyám a szőlőműves, Jézus a szőlőtő, én a szőlővessző. Az Atya kertjében nem teremhetnek rendellenes sejtek, rákos daganatok, mert Jézus nem táplálja, nem ad életet e sejteknek. Ezek a sejtek elszáradnak, mert levágattak az élet forrásáról; megsemmisülnek a testemben. Én az igazi szőlőtőn maradok. Jézus élete van bennem, mely a Mindenható teremtő ereje és örök szeretete által olyan tökéletes és egészséges sejteket teremt a testemben, amelyek az Ő örök életét és dicsőségét hirdetik. (Ján. 15,1–5.)

Csomóknak és daganatoknak nem adok többé helyet a testemben, mert nincs joguk a testemhez. A múlt dolgai közé tartoznak, mert Isten akaratából és kegyelméből megszabadultam a sötétség hatalmából. (Kol. 1,13.)

Testem minden szerve és sejtje abban a tökéletességben működik, ahogy azt Isten megtervezte és teremtette. Testemben megtiltom a rendellenességet és a hibás működést Jézus nevében. (1Móz. 1,26–27. 31.)

Atyám, a Te Igéd részemmé, a testem szerves részévé vált; a Te Igéd testté lett bennem. A Te szent Igéd a testem vérkeringési rendszerében áramlik. Ahogy a Te Igéd az ereimben áramlik, eljut testem minden szervéhez, minden sejtjéhez. A Te életed szent ritmusát veri a szívem, szent életet juttatva a testem szerveihez és sejtjeihez. Ez a szent és minden erővel teljes élet visszaállítja és újjáépíti, megújítja testemet, mivel Te kibocsátottad és elküldted az Igédet és az Ige által meggyógyítottál engem. (Ésa. 55,10–11. Zsolt. 107,20.)

Ahogy a Te Igéd megnyilvánul bennem, minden rendellenes sejt nyomtalanul eltűnik a testemben. A daganatok, csomók és ízületi problémák a múlté, mert Isten erejét az ellenség nem állhatja. Követelem a csontjaimtól és ízületeimtől a tökéletes működést, Jézus szent nevében. (Mát. 17,20. 21,21. Márk 11,23. Luk. 17,6. Ján. 14,13.)

A Jézus Krisztusban való élet szellemének törvénye megszabadított a bűn és a halál törvényétől. A Te életed erővel tölti meg testem minden sejtjét. (Róm. 8,2.) A betegségnek meg kell futnia előlem a Szent Szellem ereje által, mert ellenállok neki Jézus nevében. (Jak. 4,7.)

Ellenállok a betegségnek, mint az ördögtől való kísértésnek. A testemben nem létezhetnek daganatok, mert Isten Szelleme lakik bennem és Isten Igéje gyökeret vert a szívemben, erősen növekedik bennem és hatalmat vesz az életemben. Győztes vagyok a betegség felett, mert nagyobb Isten Szelleme, aki bennem van, mint a betegség, ami e világban van. (Márk 4,8. Csel. 19,20. 1Ján. 4,4.)

Isten és az Ő kegyelmességének Igéje — aki az Úr Jézus Krisztus — felépít és meggyógyít engem, és romolhatatlan örökséget ad nékem minden megszenteltek között a Szent Szellem által. (Csel. 20,32.)

A betegség nem uralkodik felettem, mert az én megvallásom Isten Igéje. (Márk 11,23.)
Jézus nevében! Ámen!
« VISSZALÉPÉS: imádságok

IstenFiai.hu | Oldaltérkép