ISTEN FIAINAK GYÜLEKEZETE KERESZTÉNY TANÍTVÁNYOK KÖZÖSSÉGE KECSKEMÉT

Isten Szellemének erős mozgása


Még nem érkezett el a vég. Igen, eljön majd az Úr, de ezekben a napokban Isten Szellemének erős mozgása érkezik el, most még csak a határán vagytok, de már mindegyikőtök megérintette a csodálatos birodalmat.
Akkor értetek hozzá, amikor újjászülettetek. A szellemetek, a belső emberetek abban a pillanatban megújult Jézus Krisztusban - új teremtménnyé lettetek - a régiek elmúltak, minden újjá lett; megérintettétek a csodálatost, azonban ez a legtöbb amit néhányan elértetek.

Mások beléptek az Atya Isten Szentírásának szent oldalaira. Megtapasztalták, hogy a magasságból kapott Szellem által hatalmat kaphatnak. Még beljebb hatoltak a csodálatos birodalomban és beteltek Szent Szellemmel és új, mennyei nyelveken kezdtek szólni.
Igen, a szívük ujjongott és a szellemük boldog volt, de hamarosan beszivárogtak életükbe a világ gondjai. Ahelyett, hogy az Igében maradtak volna és minden nap megújították volna elméjüket vele, ahelyett hogy telve lettek volna a Szellemmel, épphogy csak megérintették a csodálatos birodalmat. Néha ima közben, vagy olykor-olykor nagy szükség idején, vészhelyzetben ismét belépnek ebbe a birodalomba. Isten Szelleme szolgálja őket, sőt néha még rajtuk keresztül is szolgál. Azután azonban gyorsan visszasüllyednek a természetes világba.

Néhányan mégis megújították szellemüket az Ige segítségével. Rájöttek, hogy nekik adattak a Szellem ajándékai és megnyilvánulásai. Odaszánták magukat és elválasztották magukat a világtól és a természetestől, megszentelték magukat, hogy a Mester használatára szánt szent edények lehessenek. Beljebb hatoltak a csodálatos birodalomban.

Volt már, és most is van ébredés - megújulás, ahogy sokan nevezik. Ezekben a napokban a Szellem megnyilvánulása megérintette minden egyház minden népét, de még nincs vége. Mert még éppen hogy csak beléptetek abba a vízbe, amelyről az Ószövetség prófétája szólt. Még csak térdig ér a víz. A próféta azt mondta: addig mennek egyre beljebb, amíg a víz az ágyékukig nem ér, és még tovább; a víz pedig Isten Szelleme.
Ezekben a napokban nemcsak azok a megnyilvánulások folytatódnak, amelyeket bizonyos mértékig már megtapasztaltunk, hanem a szolgálati ajándékok is megnyilvánulnak. Az emberek prófétai szolgálatba lépnek, és nemcsak részben - mint én vagy mások - hanem egészen. És az emberek örvendeznek majd.

Ugyanakkor a gonoszok és megrontók egyre rosszabbak és gonoszabbak lesznek. A rászedettek, akik nem az igazságot keresik, hanem a sötétséget szeretik, még sötétebbek lesznek. Sokan a világot szemlélve így szólnak: A sátán és az ő munkája túlteng a világban. Szemük csukva marad Isten dolgai iránt. De Ő készít magának egy Testet. Igen, a hívők testületét, Egyházát, amely erős lesz hitben. Erősek lesznek és hőstetteket hajtank végre.

Az Úr felkel és létrehozza azt, amit a természetes világ új nemzedéknek nevez. Ők azok, akiket nem gátolnak múltbéli tradíciók, nem csüggesztenek el a múlt negatív tendenciái, és nem fog vissza és nem hátráltat az emberi gondolkodás. De mivel ismerik a jogaikat és kiváltságaikat Krisztusban, felkelnek a Úr Jézus Krisztus nevében és ugyanazt mondják majd róluk, amit az Újszövetségiekről: Akik feje tetejére állították a világot, ide is elérkeztek. Készítsétek el az Úr útját, mert eljön az Úr. De addig is töltekezzetek be!

Kenneth E. Hagin prófécia
(Houston, 1979)
« VISSZALÉPÉS: próféciák

IstenFiai.hu | Oldaltérkép