ISTEN FIAINAK GYÜLEKEZETE KERESZTÉNY TANÍTVÁNYOK KÖZÖSSÉGE KECSKEMÉT

ImahadjáratSzüntelen imádkozzatok. (1Thessz.5:17)
Szeretnénk mindenkit arra buzdítani, hogy kapcsolódjon be a tavaly év végén elkezdett imahadjáratunkba. Minden este 20 órai kezdettel legalább 1 órán keresztül legyünk szellemi imádságban összekapcsolva.

Az összekapcsolt imának óriási ereje van. A Biblia szerint ha az Úr segítségével egy el tud űzni ezret, akkor kettő tízezret. (5Móz.32:30) Az imák a szellemi világba mennek ki, és démoni seregeket űznek el, ördögi csapdákat törnek össze, sátáni terveket zúznak porrá.
Ha már csak ketten egy akaraton vagyunk, az Úr ott van közöttünk, hát még ha 8-10-en vagy még többen összefogunk. (Mát.18:19-20)
Az ellenség ezért mindent megpróbál, hogy eltérítsen, elvonjon bennünket az imádkozástól, mert tudja jól, hogy Isten sem tud tenni semmit önmagától, csak ha megkérik rá.

Jézus is buzdított a folyamatos imádságra:
Mondott pedig nekik példázatot is arról, hogy mindig imádkozni kell, és meg nem restülni; (Luk.18:1)
Hát az Isten nem áll-é bosszút az Ő választottaiért, kik Őhozzá kiáltanak éjjel és nappal, ha hosszútűrő is irántuk? (Luk.18:7)

A szellemi imádság harci fegyver is, amikor a Szent Szellem a szánkba helyezi a szavakat.
Az üdvösség sisakját is fölvegyétek, és a Szellem kardját, mely az Isten Igéje (Szava): Minden imádsággal és könyörgéssel imádkozván minden időben a Szellem által, és ugyanezen dologban vigyázván minden állhatatossággal és könyörgéssel minden szentekért. (Efez.6:17-18)

Ezekben az imákban harcolunk a gyülekezetért, a családunkért, a lakóhelyünkért, az országunkért is, de visszahatással van a saját szellemi épülésünkre is. Aki nyelveken szól, önmagát építi… (1Kor.14:4)

Vannak dolgok, amiről nem tudunk, nem is imádkoznánk érte, de a Szent Szellem segít ezekben a helyzetekben, hogy Isten itt is közbe tudjon lépni.
Hasonlóképpen pedig a Szellem is segítségünkre van a mi erőtlenségünkben. Mert azt, amit kérnünk kellene, nem tudjuk, de maga a Szellem esedezik miérettünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. (Róm.8:26)

Viszont imádkozás közben előjöhetnek látásban, kijelentésben személyek, események is, amikért aztán értelemmel is imádkozhatunk.
Hogy van hát? Imádkozom a szellemmel, de imádkozom az értelemmel is; (1Kor.14:15)

Ha eredményeket, változásokat szeretnénk akár a saját, akár a gyülekezetünk életében, akkor csatlakozzunk be az imafolyamba. Esténként 20 óra előtt egy telefoncsöngetéssel jelezzük belépésünket az imacsoportba a 06-20-991-8996 számon. Ez egy jelzés az Úrnak, hogy itt vagyok, elkülönítettem magam az imára, rendelkezésedre állok.

Mindenkit biztatunk, hogy legyen részese ennek a szellemi felbuzdulásnak, szellemi imaharcnak. A jutalmaink ezáltal gyűlnek az örökkévalóságban, a gyümölcseink pedig folyamatosan teremni fognak jelenlegi életünkben is.
Legyünk kitartóak, állhatatosak, meg ne restüljünk, le ne álljunk, hogy eredményeket láthassunk!
Az imádságban állhatatosak legyetek, vigyázván abban hálaadással! (Kol.4:2)

2017. február 3.

Szemenkár Gy.
« VISSZALÉPÉS: aktuális

IstenFiai.hu | Oldaltérkép