ISTEN FIAINAK GYÜLEKEZETE KERESZTÉNY TANÍTVÁNYOK KÖZÖSSÉGE KECSKEMÉT

Új időszámítás kezdődik: lemondott a pápa


XVI. Benedek pápa hétfőn bejelentette, hogy február 28-án lemond tisztségéről.

A konzisztóriumon részt vevők előtt elmondta: Isten előtt többször is lelkiismereti önvizsgálatot tartott, és megbizonyosodott arról, hogy előrehaladott kora miatt már nincs elég ereje megfelelő módon gyakorolni a pápai hivatást. "Tudatában vagyok e lépés komolyságának" - hangsúlyozta a katolikus egyházfő, aki szerint Szent Péter bárkájának az irányításához a lélek és a test erejére egyaránt szükség van.
Federico Lombardi szentszéki szóvivő jelezte, hogy a pápai lemondás után kezdetét veszi a ''sede vacante'' (''üres trón'') ideje. A pápa kérte, hogy konklávét hívjanak össze a következő katolikus egyházfő megválasztására.

XVI. Benedek pápa hétfőn egy konzisztóriumon bejelentette, hogy előrehaladott kora miatt február 28-án lemond tisztségéről. A Vatikáni Rádió magyar nyelvű adása által lefordított beszéd így hangzott:
"Kedves Testvérek!
Nemcsak a három szentté avatás miatt hívtalak össze benneteket erre a konzisztóriumra, hanem azért is, hogy közöljem veletek döntésemet, amely nagy jelentőségű az egyház élete számára. Miután ismételten megvizsgáltam lelkiismeretemet Isten előtt, eljutottam arra a bizonyosságra, hogy erőnlétem előrehaladott korom miatt már nem alkalmas arra, hogy megfelelő módon gyakoroljam a péteri szolgálatot. Nagyon jól tudom, hogy ezt a feladatot, spirituális lényege miatt, nem pusztán tettekkel és szavakkal, hanem szenvedéssel és imával is teljesíteni kell. Azonban a mai világban, amely gyors változásoknak van kitéve és a hitélet szempontjából nagy jelentőségű kérdések rázzák meg, Szent Péter hajójának kormányzásához és az evangélium hirdetéséhez szükség van mind a test, mind a lélek erejére. Ez az erő az utóbbi hónapokban olyan mértékben csökkent bennem, hogy el kell ismernem: képtelen vagyok jól megfelelni a rám bízott szolgálatnak. Ezért, tudatában e tett súlyosságának, teljes szabadsággal kinyilatkoztatom, hogy lemondok szolgálatomról, mint Róma Püspöke, mint Szent Péter utóda, amelyre 2005. április 19-én a bíborosok révén kaptam megbízatást. 2013. február 28-án este 8 órától a római szék, Szent Péter széke üresnek nyilvánítandó. Az illetékeseknek konklávét kell összehívniuk az új pápa megválasztására. Kedves Testvérek! Teljes szívemből köszönetet mondok nektek azért a szeretetért és munkáért, amellyel velem együtt hordoztátok szolgálatom súlyát, és bocsánatot kérek minden hibámért. Most ajánljuk az Anyaszentegyházat Legfőbb Pásztora, a mi Urunk, Jézus Krisztus gondjaiba. Fohászkodjunk Szent Anyjához, Máriához, hogy anyai jóságával segítse a bíboros atyákat az új pápa megválasztásában. Ami engem illet, a jövőben is teljes szívvel kívánom szolgálni Isten Szent Egyházát imának szentelt életemmel."

A konklávé március közepén ül össze
Értesülések szerint a konklávé március közepén ül össze. Vatikáni források azt közölték, hogy az egyházfői tisztségnek több várományosa van, de igazán esélyes jelölt nincs.
Federico Lombardi szentszéki szóvivő jelezte, hogy a pápai közép-európai idő szerint 20.00 órakor hatályba lépő lemondás után kezdetét veszi a sede vacante (üres trón) ideje.
Federico Lombardi hangsúlyozta, hogy a pápa bejelentése meglepetésként érte, ami azt jelzi, hogy XVI. Benedek szándékáról nem tájékoztatta legközelebbi munkatársait sem.
A pápa áprilisban tölti be 86. évét. 2005. április 19-én lépett trónra a katolikus egyház 265. fejeként. A katolikus egyház történetében eddig három pápa mondott le. Benedek 2010-ben egy interjúban már jelezte, hogy adott esetben ilyen döntést hozhat.
« VISSZALÉPÉS: aktuális

IstenFiai.hu | Oldaltérkép